Produktivitás, ahogy én látom

Nemrégiben kezdtem el azon tűnődni, hogy vajon mi is lehet az produktivitás? Mikor nevezhető egy ember produktívnak? Miből áll össze a személyes hatékonyság? Mik a produktív viselkedés ismérvei?

Sok beszélgetés, még több elmélkedés és mindenféle könyv és blog bejegyzés olvasása utána végére arra jutottam, hogy a produktivitás a következőket jelenti:

 • A jót jól végzem el.
  • Jó alatt értendő, hogy a saját értékrendemmel, vágyaimmal és céljaimmal összhangban lévő dolgokat csinálom.
  • A jól alatt értendő, hogy ezeket a dolgokat a lehető legkevesebb energiával, legrövidebb idő alatt, azaz a leghatékonyabban végzem el.
  • Ha a fenti két pont minden tevékenységemre igaz, akkor értelmezhető a produktivitás másik megfogalmazása is.
 • Többet érek el kevesebbel.
  • Mivel törekszem, hogy mindig a jót csináljam, ezért a felesleges dolgok kiiktathatóak, redukálhatóak.
  • Mivel törekszem, hogy jól azaz a lehető leghatékonyabban, a legkevesebb veszteséggel végezzem dolgaim, ezért elérem azt, hogy ugyanazt az eredményt kevesebb energiával érem el.
  • Ha a fenti két állítás igaz tevékenységeimre, akkor értelmezhető ez az állítás is.

A fenitek filozofálás után furcsa belső késztetést éreztem arra, hogy ezt tovább bontsam, így tovább kutakodtam, vajon mi kell még produktivitáshoz?

 • Tökéletes fókusz
  • A tervezés szintjén, hiszen tisztában kell lennem azzal, hogy a jó úton haladok-e, valamint folyamatosan ezen az úton is maradjak. Tehát a figyelmemet, fókuszomat a megfelelő tevékenységekre kell fordítanom.
  • A megvalósítás szintjén, azaz a végrehajtás (hétköznapi munka) során nem szabad, hogy figyelmem elterelődjön arról, amit éppen akkor, és ott csinálok.

Ez még mindig nem volt elég, így tovább kérdezősködtem magamban: Mi kell a tökéletes fókuszhoz?

 • Tökéletesen üres elme, ahogy a GTD-ben is olvastam.
  • Hiszen így biztosítható az, hogy teljesen át tudjuk adni magunkat a jelennek. Nem ugrál semmi az elménkben és nem terheli semmi elvégzendő dolog kreativitásunkat, nem fecséreljül, aprózzük mentális energiánkat. Igen van ilyen is.

Most, hogy már közelgett a világ megváltása mindenképp kíváncsi voltam, hogy mire van szükség még a produktivitáshoz?

 • Mivel munkát végzek ezért bizton állítható, hogy fizikai, érzelmi, mentális és spirituális energiáimmal történő helyes gazdálkodásra is szükségem lesz.

A fentiekben azt állítottam, hogy a produktivitás egyik értelmezése szerintem az, hogy a jót jól csinálom. Számomra egyértelműen következik az is, hogy a jót megpróbálom még jobban csinálni, hiszen így tudom megvalósítani, mi több folyamatosan fejleszteni a produktivitás egy másik értelmezését: a többet, elérni kevesebb energiával.

Tehát a produktivitáshoz a következők kellene:

 • üres, kitisztult elme, avagy bármire kész állapot (mind like water),
 • tökéletes fókusz,
 • helyes energiagazdálkodás,
 • folyamatos fejlődés.

Üres elme, bármire kész tudat – a GTD nyomán

 • Annak érdekében, hogy arra összpontosíthassak, ami számomra igazán fontos, folyamatosan törekszem a tiszta, üres elmére (mind like water, bármire készen állapot).
 • Törekszem a céltudatosságra: Tisztában vagyok, tisztázni igyekszem az engem vezérlő értékeket és saját céljaimat.
 • Mindig törekszem arra, hogy pontosan tudjam, mit akarok elérni.
 • Rendezetten és következetesen kezelem a rám zúduló az információ áradatot, legyen szó feladatokról, dokumentumokról, emailekről, levelekről vagy épp egy telefonhívásról. Azaz
  • Dolgaimat rendszeresen begyűjtöm,
  • majd feldolgozom őket (tennivaló / nincs semmi teendő)
   • Az egyértelműségre, a tisztánlátásra törekszem: pontosan tudom, mit akarok elérni, tisztában vagyok saját felelősségi köreimmel és az engem vezérlő értékekkel.
   • Projektszemlélet: Projektként kezelem a több lépésből áll kötelezettségeket, dolgokat.
   • Természetes tervezési modellt alkalmazom, a vizualizációt mindig használom.
   • Rendszerszemlélet: Egységben látom az egészet: Felelősségi területek, távlatok, célok, projektek, teendők
  • Rendszeresen rendszerezem, rendezem dolgaimat: Az egyes elemeket a megfelelő listára, helyre teszi, melyet rendszeresen karbantartok. Mindennek csak egy helye van.
 • Kötelezettségeimet rendszeresen áttekintem (naponta, hetente), visszatekintek a történtekre (a legutóbbi tervezés óta történtek fényében és saját céljaimnak megfelelően finomhangolok, újratervezek) és a kontextusoknak megfelelően priorizálva megtervezem a következő időszakot.

Tökéletes fókusz: A figyelem, a fókusz menedzsmentje

 • Amikor dolgozom, azaz a megvalósítás során:
  • törekszem a tudatos figyelemre, a tudatos jelenlétre (mindfulness),
  • az összpontosítást zavaró tényezők kiiktatására,
  • végső soron a pedig flow elérésére azaz
   • képességeimnek megfelelő,
   • kihívást jelentő feladatok elvégzésére
  • Törekszem a többet kevesebbel elv betartására.
  • Fókuszomat / figyelmemet tudatosan használom:
   • ha kell, összpontosítok;
   • ha kell, hagyom az elmém szabadon dolgozni;
   • ha kell, pihentetem azt.

Energiagazdálkodás

Ahhoz, hogy fókuszom tökéletes legyen, teljesen át tudja magam adni az adott feladatnak, kihívásnak mindig kellő mennyiségű energiával kell, rendelkezzem, lévén a figyelem, az összpontosítás is különféle energiákat éget el.

Az energiagazdálkodás egyik és talán legfontosabb célja, hogy a fizikai, az érzelmi, a mentális és spirituális energiák sose fogyjanak ki, azaz gondoskodni azok folyamatos utántöltéséről, az egyensúly megtartásáról.

Folyamatos fejlődés

A személyes fejlődés következő lépcsőfokaként, törekszem ismereteim bővítésére, képességeim fejlesztésére.

Folyamatosan keresem, azokat megoldásokat, legyen szó elméleti vagy gyakorlati, szakmai vagy egyéb területről, amelyek elsajátításával a feladataimat ugyanolyan vagy magasabb minőség mellett, gyorsabban, kevesebb energiával tudom elvégezni, saját értékemet hozzáadni.

A tudat, az elme tudatos használata

Mindig az adott helyzetnek megfelelően használom az elmém, a figyelmem. Ha kell, összpontosítok, ha kell, hagyom szabadon járni. Amennyiben úgy találom, akkor hagyom megpihenni, mi több, gondosan ügyelek arra, hogy csökkentsem az elmémet fárasztó ingereket.

Folyamatosan törekszem ezen egyensúly fenntartására.

Szokások

Éreztem azt is, hogy ezekben a pontokban van egy közös, amivel megfogható az egész.

Ez pedig az, hogy mindegyikhez egyértelműen kapcsolódnak különböző szokások, mondhatni meghatározzák ezeket az összetevőket, azok jóságát, minőségét. Szerintem produktivitás szempontjából egyértelműen megkülönböztethetőek jó és rossz szokások.

A produktív, eredményes ember szokásai által lesz eredményes. Tehát ahhoz, hogy valakit produktívnak nevezzünk, a produktivitás szempontjából helyes szokásokat kell rendelkeznie, kialakítania.

Sokan mondják, hogy szokások tudatos alakítása megkötöttségekkel jár, túl rendszerezett, merev lesz az ember. Ezzel nem értek egyet, hiszen mi adhat nagyobb szabadságot annál, mint ha én dönthetem el, hogy véges mennyiségű időmet és energiámat mibe ölöm be. Eldönthetem: azzal foglalkozok, amivel én szeretnék, ami engem így vagy úgy, de előre visz vagy egész egyszerűen csak jól érzem magam tőle.

Összefoglalva

Tehát szerintem produktív személynek nevezhetjük azt a céltudatos, a képességeinek folyamatos fejlesztésére és teljes elköteleződésre, tudatos jelenlétre törekvő embert, aki produktívitás szempontjából helyes információkezelési, tervezési, megvalósítási, energiagazdálkodási szokásokat alakít ki.

A produktív ember tevékenységei és azok összehangolása során törekszik a folyamatos, egyenletes értékáram biztosítására és saját hozzáadott értékének növelésére önmaga folyamatos fejlesztésével, valamint tevékenységekhez kapcsolható veszteségek, felesleges dolgok csökkentése által.